Nông nghiệpBlog

[Hà Tĩnh] Nextfarm triển khai mô hình chuyển đổi số nông nghiệp tại THT Cam Cây Lả – Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh

[Hà Tĩnh] Nextfarm triển khai mô hình chuyển đổi số nông nghiệp tại THT Cam Cây Lả - Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Anh Thưởng đã áp dụng mô hình chuyển đổi số vào hoạt động nông nghiệp của trang trại mình nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất.

[Hà Tĩnh] Nextfarm triển khai mô hình chuyển đổi số nông nghiệp tại THT Cam Cây Lả - Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Các phương án tận dụng công nghệ số bao gồm:

1. Hệ thống theo dõi khí hậu môi trường và cảnh báo sớm.

Hệ thống sẽ thu thập các thông tin môi trường giúp người dùng dễ dàng hiểu được thông qua Smartphone.

Đồng thời khi có biểu hiện thời tiết, môi trường không bình thường, hệ thống sẽ cảnh báo cho người trồng.

Các yếu tố môi trường bao gồm: nhiệt độ và độ ẩm không khí, nhiệt độ và độ ẩm đất, độ pH và EC của đất, ánh sáng môi trường, lượng mưa và tốc độ gió.

[Hà Tĩnh] Nextfarm triển khai mô hình chuyển đổi số nông nghiệp tại THT Cam Cây Lả - Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh

2. Hệ thống tưới và bón phân tự động.

Hệ thống tự động tưới và cung cấp phân cho cây dựa trên chương trình người dùng đã thiết lập trước. Nó hoạt động tự động dựa trên điều kiện môi trường hoặc điều khiển trực tiếp thông qua điện thoại thông minh.

[Hà Tĩnh] Nextfarm triển khai mô hình chuyển đổi số nông nghiệp tại THT Cam Cây Lả - Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh

3. Hệ thống số hóa sản xuất kết hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Hệ thống phần mềm sẽ lưu trữ thông tin sản xuất từ quy trình trồng trọt, phân bón và quản lý sâu bệnh.

Mã QR được tạo ra cho mỗi mùa vụ, dữ liệu có thể được đẩy lên blockchain để tăng tính minh bạch cho sản phẩm.

[Hà Tĩnh] Nextfarm triển khai mô hình chuyển đổi số nông nghiệp tại THT Cam Cây Lả - Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh

4. Hệ thống hỗ trợ xử lý bán hàng hàng đầu, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm tích hợp trên nền tảng thương mại điện tử nông nghiệp.

Phần mềm bán hàng và chăm sóc khách hàng NextX dành cho lĩnh vực nông nghiệp.

Giúp người trồng có thể tính toán tổng doanh thu, tổng chi phí, quản lý đơn đặt hàng, khách hàng và công nợ.

Kết hợp trang web thương mại điện tử nông nghiệp giúp nâng cao sự đáng tin cậy của thương hiệu, tiếp cận khách hàng một cách thuận tiện hơn.

[Hà Tĩnh] Nextfarm triển khai mô hình chuyển đổi số nông nghiệp tại THT Cam Cây Lả - Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh [Hà Tĩnh] Nextfarm triển khai mô hình chuyển đổi số nông nghiệp tại THT Cam Cây Lả - Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh

A Thưởng đã áp dụng giải pháp chuyển đổi số nông nghiệp thành công, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm cũng đã được cải thiện đáng kể và vượt trội hơn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button