Máy móc nông nghiệpBlog

[Hải Phòng] Nextfarm tham gia triển khai dự án tiền khả thi xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao của Shinec (Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền – Hải Phòng) và Kenlog (Hà Lan)

Nextfarm rất tự hào khi Công ty Cổ phần Shinec, một khách hàng cũ của chúng tôi và là Chủ đầu tư dự án Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, đã lựa chọn chúng tôi làm đối tác liên doanh trong dự án xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao giữa Shinec và Nam Cầu Kiền.

[Hải Phòng] Nextfarm tham gia triển khai dự án tiền khả thi xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao của Shinec (Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền – Hải Phòng) và Kenlog (Hà Lan)

Nextfarm đã tham gia triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao tại Shinec (Nam Cầu Kiền) và Kenlog (Hà Lan).

[Hải Phòng] Nextfarm tham gia triển khai dự án tiền khả thi xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao của Shinec (Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền – Hải Phòng) và Kenlog (Hà Lan)

Nextfarm tham gia triển khai dự án tiền khả thi xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao của Shinec (Nam Cầu Kiền) và Kenlog (Hà Lan).

[Hải Phòng] Nextfarm tham gia triển khai dự án tiền khả thi xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao của Shinec (Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền – Hải Phòng) và Kenlog (Hà Lan)

Nextfarm đã tham gia triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao tại Shinec (Nam Cầu Kiền) và Kenlog (Hà Lan).

[Hải Phòng] Nextfarm tham gia triển khai dự án tiền khả thi xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao của Shinec (Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền – Hải Phòng) và Kenlog (Hà Lan)

Nextfarm đã tham gia triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao tại Shinec (Nam Cầu Kiền) và Kenlog (Hà Lan).

[Hải Phòng] Nextfarm tham gia triển khai dự án tiền khả thi xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao của Shinec (Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền – Hải Phòng) và Kenlog (Hà Lan)

Nextfarm đã tham gia triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao tại Shinec (Nam Cầu Kiền) và Kenlog (Hà Lan).

Dự án này nhận được sự hỗ trợ lớn từ Chính phủ Hà Lan và Kenlog. Triển khai dự án này sẽ là một bước ngoặt quan trọng cho Nextfarm và Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền. Mục tiêu của dự án là xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao, trong đó Nông nghiệp thông minh sẽ là chủ đề quan tâm hàng đầu. Hà Lan được biết đến là quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực Nông nghiệp Công nghệ cao trên toàn cầu. Tham gia vào dự án này với Shinec sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Nextfarm, vì chúng tôi có thể học hỏi từ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của Hà Lan. Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao này sẽ mang tính độc đáo và dẫn đầu trong cả nước.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button