Mẫu công văn thanh lý hợp đồng (cập nhật 2022)

Công văn thanh lý hợp đồng là văn bản được đơn vị, tập thể, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận việc đề nghị thanh lý hợp đồng giữa một số chủ thể nhất định trong những trường hợp mong muốn chấm dứt thực hiện hợp đồng. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về Mẫu công văn thanh lý hợp đồng mời bạn tham khảo!

1e

Bạn Đang Xem: Mẫu công văn thanh lý hợp đồng (cập nhật 2022)

Mẫu công văn thanh lý hợp đồng (cập nhật 2022)

1. Hướng dẫn soạn Công văn thanh lý hợp đồng

Khi có nhu cầu hợp tác, các bên sẽ cùng nhau ký kết Hợp đồng và đưa ra những quan điểm thỏa thuận. Nhưng khi thỏa thuận không thành dẫn đến những tranh chấp, mâu thuẫn, để chấm dứt hợp đồng, thông thường một Công văn đề nghị thanh lý hợp đồng sẽ được một bên soạn và gửi cho bên còn lại.

2. Lưu ý khi soạn Công văn thanh lý hợp đồng

 • Cần căn cứ vào các Thỏa thuận tại Hợp đồng đã ký kết trước đó;
 • Đưa ra lý do dẫn đến việc đề nghị thanh lý Hợp đồng;
 • Các trách nhiệm vi phạm, bồi thường đặt ra với bên còn lại;
 • Thời điểm chấm dứt Hợp đồng;
 • Các quy định sẽ áp dụng, các yêu cầu cần bên còn lại thực hiện khi chấm dứt Hợp đồn;
 • Kèm theo những giấy tờ, văn bản có liên quan.

3. Mẫu công văn đề nghị thanh lý hợp đồng

· CÔNG TY………

·

· PHÒNG/BAN…..

· ———

· Số:……/CV-…..

· Về việc thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Xem Thêm : Cây kim tiền hợp với tuổi nào, không hợp với tuổi gì

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Công ty………………..

(Địa chỉ:…………………………………..)

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào chủ thể thực hiện thanh lý hợp đồng là chủ thể nào)

Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi có ký kết với Ông/Bà Hợp đồng dân sự số………. về việc …………. có hiệu lực từ ngày… tháng….. năm……

Tuy nhiên, vì những lý do sau:

……………………………………………

……………………………………………

Công ty chúng tôi quyết định tổ chức thanh lý Hợp đồng…………… với Quý công ty.

(Phần này bạn trình bày lý do dẫn tới việc thanh lý hợp đồng, ví dụ:

Theo quy định tại……….. Hợp đồng dân sự………….., Quý công ty có nghĩa vụ giao những hàng hóa sau:

STT Tên sản phẩm Chất lượng Số lượng Đơn giá Tổng Ghi chú 1. 2 3 …

Cho Công ty chúng tôi muộn nhất là vào ngày… tháng…. năm……

Nhưng, tới ngày…/…./….. Công ty chúng tôi không nhận được đúng số hàng trên. Ngay sau khi xác nhận việc này, Công ty chúng tôi đã liên lạc với Quý công ty để tìm biện pháp giải quyết.

Xem Thêm : Cách dùng thước lỗ ban trong xây dựng chuẩn kích thước phong thủy!

Tuy nhiên, Quý công ty lại không có thiện chí trong việc khắc phục sai sót trên.

Ngày…/…./….., do thiệt hại xảy ra với Công ty chúng tôi đã chiếm….. % giá trị hợp đồng, Công ty chúng tôi quyết định thanh lý Hợp đồng……………. với Quý công ty)

Thiệt hại xảy ra bởi hành vi vi phạm của Quý công ty được xác định gồm:…………………

Và chúng tôi đề nghị giải quyết như sau:

……………………………………………

……………………………………………

Trân trọng thông báo để Quý công ty được biết và xin cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/…

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Thanh lý hợp đồng được thực hiện trong các trường hợp sau

 • Khi hợp đồng kinh tế được thực hiện xong;
 • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết và không có sự thỏa thuận kéo dài thời hạn đó;
 • Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ;
 • Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện khi một bên ký kết hợp đồng kinh tế là pháp nhân phải giải thể hoặc;
 • Khi người nhận chuyển giao thực hiện hợp đồng kinh tế không có đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng kinh tế.

5. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu về Mẫu công văn thanh lý hợp đồng của chúng tôi về cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về Mẫu công văn thanh lý hợp đồng thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: noithatpmax.com

Đánh giá post

Nguồn: https://noithatpmax.com
Danh mục: Đời Sống

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.