Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân mẫu 2C mới nhất 2022 – Ahayne.com

Mẫu sơ yếu lý lịch là bản khai thông tin cá nhân bắt buộc phải có trong hồ sơ học tập hay xin việc của mỗi cá nhân. Đối với các ứng viên, mẫu sơ yếu lý lịch là một loại giấy tờ giới thiệu bản thân họ với nhà tuyển dụng. Đó cũng là loại hồ sơ xác thực để khẳng định bạn là một công dân hợp pháp, đủ điều kiện lao động và được pháp luật bảo vệ. Đối với cán bộ công chức nhà nước: Sơ yếu lý lịch mẫu 2C-BNV/2008 là mẫu để cán bộ, công chức khai điền các thông tin cơ bản về cá nhân, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hãy cùng chúng tôi đi tham khảo cách viết mẫu sơ yếu lý lịch 2c mới nhất dưới đây nhé.

Mẫu sơ yếu lý lịch 2c dành cho cán bộ, công chức
Mẫu sơ yếu lý lịch 2c dành cho cán bộ, công chức

Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho cán bộ, công chức

Mẫu sơ yếu lý lịch 2c mới nhất, sơ yếu lý lịch công chức:

Bạn Đang Xem: Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân mẫu 2C mới nhất 2022 – Ahayne.com

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ………………………………..

2) Tên gọi khác:……………………………………………………………….

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): ………….

4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh …………………..

5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh ………………….

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: ……………………………………………….

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ………………………………………………………………….

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: …………………………………………….

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ………………………………………………………………………..

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: …………………………………………………………………………..

14) Ngạch công chức (viên chức): ……………………..…………, Mã ngạch: ……………………

Xem Thêm : [KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CỬA CUỐN] ĐỘ RỘNG CÁC LOẠI CỬA CUỐN HCM

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/…….…,

Phụ cấp chức vụ:………………………………………….…, Phụ cấp khác:…………………………..

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):…………………………

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:………………………………………………………………………

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ……………..…………… 15.4-Quản lý nhà nước:…………………………..

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,……..)

15.5- Ngoại ngữ:……………………………………………, 15.6-Tin học: ………………………………

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D……) (Trình độ A, B, C,…….)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội: ……………………………………………………………..

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,….. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:…………………..

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ………………………………………………………………….

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)

20) Sở trường công tác: ………………………………………………………………………………………..

21) Khen thưởng: …………………………………….……, 22) Kỷ luật: ………………………………….

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:…………

24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: ………………………………………

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………………………………… Ngày cấp: …/…/……

Xem Thêm : Cây Lưỡi Hổ: Phân Loại, Đặc Điểm Của Từng Loại Sansevieria – Snake Plant

26) Số sổ BHXH: ……………………………………………………………………………………………………………………..

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

……………….ngày…..tháng..…năm..…

Người khai Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)

Nội dung chính mẫu lý lịch 2c mới nhất, mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức

Sơ yếu lý lịch công chức cần chuẩn bị:

  • Ảnh 4x6cm
  • Thông tin cơ bản về cán bộ công chức: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, hộ khẩu thường trú, chức vụ, cấp bậc, trình độ, chuyên môn, danh hiệu, khen thưởng….
  • Quá trình đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính chị, tin học, ngoại ngữ (khai cụ thể)
  • Tóm tắt quá trình công tác (gồm ngày tháng năm công tác, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác)
  • Đặc điểm lịch sử bản thân
  • Quan hệ gia đình
  • Diễn biến quá trình lương: Mã ngạch/bậc; Hệ số lương
  • Nhận xét, đánh giá của cơ quan đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công chức

1. Sơ yếu lý lịch mẫu 2C-BNV/2008 phải do đương sự tự khai trên máy sau đó in nhân bản, dán ảnh 4×6 (cm) chụp trong vòng 1 năm trở lại đây (mẫu ảnh chụp để làm hộ chiếu) và ký tươi.

2. Xác nhận hồ sơ:

– Đối với đối tượng cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế (do Bộ ký hợp đồng lao động và quyết định tuyển dụng) Vụ Tổ chức cán bộ sẽ đối chiếu hồ sơ gốc và ký xác nhận. – Đối với đối tượng viên chức, lao động hợp đồng (do đơn vị ký hợp đồng lao động và quyết định tuyển dụng) thì thủ trưởng đơn vị (Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ) ký xác nhận.

3. Không để trống bất cứ mục, dòng nào của bản khai lý lịch (mục nào, dòng nào không có thông tin thì ghi là “không”); không viết tắt trong bản khai Sơ yếu lí lịch.

4. Quy định về chi tiết trình bày của sơ yếu lý lịch mẫu 2C, mẫu lý lịch 2c mới nhất:

a) Đặt tên file Sơ yếu lí lịch: đương sự dùng tên khai sinh gõ không dấu, các chữ cái đầu viết hoa và nối với tên viết tắt của đơn vị mình bằng dấu “ – ” để đặt tên file. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A công tác tại Văn phòng Bộ tên file đặt là: “Nguyen Van A – VPB.doc” b) Font (phông) chữ: – Từ nội dung số 1 đến nội dung số 26 sử dụng phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 11, kiểu chữ “đứng, đậm”. – Từ nội dung số 27 đến nội dung số 32 sử dụng phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 11, kiểu chữ “đứng, thường” c) Số trang và số nội dung trên một trang: phải được giữ nguyên như file mẫu, không để nhảy trang và dàn trang, cụ thể bản khai gồm 04 trang như sau: – Trang 1: từ nội dung số 1 đến nội dung số 26 – Trang 2: từ nội dung số 27 đến nội dung số 28 – Trang 3: từ nội dung số 29 đến điểm a nội dung số 30 – Trang 4: từ điểm b nội dung số 30 đến nội dung số 32

5. Mội số nội dung cần lưu ý khi khai mẫu sơ yếu lý lịch mẫu 2c mới nhất:

a) Chức vụ: Ghi đầy đủ chức vụ cao nhất (chức vụ Đảng, chính quyền, chức vụ đoàn thể, hiệp hội… nếu có). b) Nơi sinh và quê quán: Ghi rõ xã, huyện, tỉnh. c) Nơi ở hiện nay: Ghi rõ Số nhà, Đường phố, Phường, Quận, Thành phố. d) Ngày tuyển dụng: Ghi rõ ngày, tháng, năm (theo hiệu lực của Quyết định tuyển dụng) trong trường hợp không ghi rõ ngày hoặc không nhớ chính xác ngày thì ghi tháng/năm. đ) Ngạch công chức (viên chức): Ghi theo ngạch lương hiện hưởng. Ví dụ: ngạch công chức: Chuyên viên mã ngạch: 01.003 ngạch công chức: Chuyên viên chính mã ngạch: 01.002 ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp mã ngạch: 01.001 ngạch công chức: Thanh tra viên mã ngạch: 04.025 e) Trình độ ngoại ngữ: Ghi rõ theo chứng chỉ được cấp (ví dụ: Anh C, IELTS 6.5, Toefl ITP 500, Toeic 800, Pháp C, DELF B1, Nga C…). g) Sở trường công tác: Ghi theo sở trường của cá nhân (quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà nước, giảng dạy, nghiên cứu khoa học…). h) Quá trình đào tạo, bồi dưỡng ghi theo thứ tự: – Học đại học, sau đại học: thời gian ghi từ tháng năm đến tháng năm; văn bằng, chứng chỉ ghi là Bằng Kỹ sư, Bằng Cử nhân, Bằng Thạc sĩ … – Học cao cấp LLCT: thời gian ghi từ tháng năm đến tháng năm; văn bằng, chứng chỉ ghi là Bằng Cao cấp LLCT. – Học ngoại ngữ, an ninh quốc phòng, bồi dưỡng nghiệp vụ: thời gian ghi từ tháng năm đến tháng năm; văn bằng chứng chỉ ghi là chứng chỉ (với ngoại ngữ ghi thêm trình độ, ví dụ: “chứng chỉ C”).

6. Người khai có trách nhiệm kê khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác và chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin do mình kê khai, cung cấp trong mẫu sơ yếu lý lịch 2c.

Cách viết mẫu sơ yếu lý lịch mẫu 2c mới nhất dành cho công viên chức luôn tuân theo một quy chuẩn rõ ràng mà quy định đã ban ra, không khai báo qua loa đại khái, nội dung sơ sài, không chỉ cần quan trọng tới hình thức mà còn chú trọng tới nội dung kê khai chi tiết rành mạch bên trong thì mới được công nhận xét duyệt thông qua.

Một số lưu ý khi viết bản sơ yếu lý lịch mẫu 2C

Cách viết sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mẫu 2c, Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức, sơ yếu lý lịch cán bộ công chức, sơ yếu lý lịch viên chức mẫu 2c cần lưu ý:

  • Đưa vào những nội dung chính xác nhất tuy nhiên không trình bày dài dòng lan man đưa những thông tin không quan trọng, nó sẽ làm mất đi giá trị của bản mẫu sơ yếu lý lịch.
  • Khi trình bày lưu ý không sử dụng từ ngữ địa phương để người đọc không hiểu ý truyền đạt, bên cạnh đó bạn cần phải tránh xa lỗi chính tả. Lỗi chính tả tuy là lỗi nhỏ nhưng nó lại có ảnh hưởng rất lớn đối với vị trí công chức mà bạn sắp đảm nhiệm.

TẢI VỀ MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH TẠI ĐÂY

Trên đây là hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch mẫu 2C mà ahayne.com chia sẻ cho bạn. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn sở hữu một bản mẫu sơ yếu lý lịch hoàn hảo nhất. Chúc bạn thành công với mẫu sơ yếu lý lịch ấn tượng của mình.

Các thông tin liên quan: mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức, mẫu sơ yếu lý lịch công chức, sơ yêu lý lịch ( mẫu 2c), sơ yếu lý lịch mẫu 2c mới nhất, mẫu 2c sơ yếu lý lịch,

Nguồn: https://noithatpmax.com
Danh mục: Đời Sống

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.